Kjøp og salg av virksomhet

 KPMG vil med sitt erfarne team gjennomgå sentrale områder som er kritiske for å gjennomføre en vellykket transaksjon som er effektiv og maksimerer verdien av transaksjonen.

 Vi vil også vise hvordan teknologi og nye verktøy kan brukes effektivt for å danne et bedre beslutningsgrunnlag. I tillegg vil DNB presentere viktige aspekter ved oppkjøpsfinansiering.  

Kurset er i første rekke rettet mot eiere, styremedlemmer og ledelsen i selskaper som skal selges eller tenker på å foreta oppkjøp. Dette er en av de viktigste beslutningene man kan ta som eier eller leder, og vår erfaring er at det er verdiskapende med bistand i slike prosesser.
 

Seminaret går over to dager á 3,5 timer + lunsj med følgende temaer: