Innovasjonsledelse i offentlig sektor

Hva kan offentlige og private virksomheter lære av hverandre? 

Digitalisering og forventninger om smidige og sømløse offentlige tjenester utfordrer ledere i offentlig sektor på mange områder, og lederagendaen er bredere enn noen gang. Mange ledere må løse utfordringen "å levere mer for mindre." Å lykkes med innovasjonsledelse og digital transformasjon handler i stor grad om å bygge broer mellom fagområder, brukere og teknologi.
Vi har invitert to toppledere som har suksess med smidig kulturbygging til vårt frokostseminar 1.november. De vil gi deg praktiske råd om hva ledere kan gjøre for å bygge en intern kultur for innovasjon og utvikling.
Frokostseminaret avsluttes med en paneldebatt, hvor temaet blir belyst og debattert videre.

Vi håper å se deg 1. november!

Program

Frokostseminaret innledes av Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG Norge.

Torbjørn Larsen
, IT-direktør i NAV, gir et engasjerende innblikk i hvordan NAV møter endringsprosesser på en konstruktiv måte og hvordan kultur er en katalysator for innovasjon. Hva er driverne for å endre måten vi jobber på og hvordan utvikler man medarbeiderne? NAV har vært igjennom store endringer de siste årene, og har hatt suksess med digital transformasjon og brukersentriske løsninger. Nå ønsker NAV å innføre en organisasjonsmodell som er inspirert av musikkstrømmeselskapet Spotify. Hva innebærer det å jobbe etter Spotify-modellen?

Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, deler sine erfaringer fra privat sektor om hvordan teknologi driver endringer og velter om på arbeidsmetodikk i virksomheten. Hvordan skaper man en smidig kultur i hele organisasjonen? Kan offentlige virksomheter lære noe av de private? Lein-Mathisen vil fortelle om hvordan Microsoft jobber med ledelse og kultur basert på en "Growth Mindset"-tankegang – en måte å jobbe på som kan være allmenngyldig, og ikke bare relevant for IT-bedrifter. 

Vi avslutter med en kort paneldebatt, med deltakelse fra Ane N. Stray-Pedersen, Director KPMG Advisory, og Kristine Bolstad, Partner og leder området Digital Enterprise i KPMG Advisory.

Målgruppe
Ledere og endringsagenter i offentlig sektor.  

Praktisk informasjon

Frokost og registrering fra kl. 08.00, faglig program starter kl. 08.30.

Videooverføring
Seminaret vil bli videooverført til utvalgte KPMG-kontorer i Norge. Du velger din lokasjon ved påmelding.
- Bodø
- Drammen
- Sandefjord
- Skien

For spørsmål, vennligst kontakt kurs@kpmg.no