Vekstselskaper i et skatte- og selskapsrettslig perspektiv

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
KPMG Bergen, Kanalveien 11, 5068 Bergen

Kursdato
09.05.2019, kl. 09:00 - 10:30

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert