Omstilling og digitalisering i offentlig sektor

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
Oslo, KPMG Huset

Kursdato
07.03.2019, kl. 08:30 - 10:00

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert