IFRS Update Q3

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
Oslo, KPMG Huset

Kursdato
07.09.2022, kl. 09:00 - 11:00

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert