Innkjøpsfunksjonens rolle i styring og reduksjon av leverandørers CO2-avtrykk

Firma


Postadresse


Fakturaadresse

Sted
Webinar

Kursdato
22.02.2022, kl. 09:00 - 10:00

Antall dager
0 dager

Ingen deltakere registrert