(KPMG Stavanger, Forusparken 2)

Introduction to business opportunities and the future of the Norwegian Continental Shelf


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske bedrifter oppbemanner, og mange har behov for å tilknytte seg utenlandsk arbeidskraft – noe som også kan innebære mange fallgruver.


Betydningen av endringer i arbeidsmiljøloven.


Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette frokostseminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.


Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.


Praktisk tilnærming til nye personvernregler (GDPR)


KPMG inviterer til seminar om internprising i våre nye og moderne lokaler i Forusparken.


Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. Vi belyser temaet på frokostseminar 7. februar hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene.


Helhetlig risikostyring; hvordan kan din virksomhet komme ett skritt videre?


KPMG inviterer til frokostseminar om kontraktsforvaltning som en nøkkel til gevinstrealisering.


Aktuelle forpliktelser som vil oppstå knyttet til skatt, rapportering, arbeidsrett, immigrasjon mv