(KPMG Stavanger, Verksgata 1A)

Introduction to business opportunities and the future of the Norwegian Continental Shelf


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Norske bedrifter oppbemanner, og mange har behov for å tilknytte seg utenlandsk arbeidskraft – noe som også kan innebære mange fallgruver.


Betydningen av endringer i arbeidsmiljøloven.


Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette frokostseminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.


Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.


Praktisk tilnærming til nye personvernregler (GDPR)