(KPMG Vestfold, Nordre Fokserød 14, Sandefjord)

Gjennomgang av selskaps-, skatte- og arverettslige regler ved generasjonsskifte i aksjeselskap. I tillegg gjennomgås reglene om fremtidsfullmakt. og vi ser kort på nyheter fra statsbudsjettet.


Praktisk bistand til nye personvernregler (GDPR)


Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. Vi belyser temaet på frokostseminar 8. februar hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene.