(KPMG Vestfold, Nordre Fokserød 14, Sandefjord)

Gjennomgang av selskaps-, skatte- og arverettslige regler ved generasjonsskifte i aksjeselskap. I tillegg gjennomgås reglene om fremtidsfullmakt. og vi ser kort på nyheter fra statsbudsjettet.


Praktisk bistand til nye personvernregler (GDPR)