(KPMG Arendal, Strømsbuveien 61)

Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap.