(KPMG Kristiansand, Quadrum)

Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap.