(KPMG Kristiansand, Markens gate 30)

Generasjonsskifte for bedriftseiere med spesielt fokus på muligheter og konsekvenser ved endret eierskap i aksjeselskap.