(Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen)

Også i år skjer det store endringer i regnskapsreglene. Denne dagen har vi samlet noen av våre fremste regnskapseksperter for å gi deg innsikt i det aller viktigste temaet for tiden - nemlig IFRS 16 Leiekontrakter.


Etter en periode med mange nye standarder og endringer, settes søkelyset nå på hvordan regnskapet skal bli mer relevant. På årets store IFRS-konferanse søker vi svarene på denne utfordringen, diskuterer forventningene til fremtidens regnskap, i tillegg til å gjennomgå aktuelle problemstillinger og gi deg den praktiske innsikten du trenger for å manøvrere og styre virksomheten i henhold til nye standarder og krav. Bli med på årets viktigste møteplass for deg som jobber med – og må holde deg oppdatert på – IFRS.