(Hotell Norge by Scandic, Nedre Ole Bullsplass 4)

Norske bedrifter i et lokalt og globalt perspektiv. Eierskap, handelsbarrierer og tilgang på kapital.