Høghuset (KPMG Bryne, Høghuset)

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette frokostseminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.


Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. i belyser temaet på morgenseminar 6. mars hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene