Høghuset (KPMG Bryne, Høghuset)

Forslag til Statsbudsjett blir lagt frem mandag 8. oktober. På dette frokostseminaret vil vi ta for oss de viktigste skatte- og avgiftsmessige endringene i regjeringens forslag.