(Snekkerbrakken, Bergenhus festning)

Å drive stiftelser, foreninger og lag krever i dag oversikt over et omfattende regelverk. I tillegg til det ordinære lovverket, må man også ha oversikt over en rekke ulike særlover og –forskrifter, alt fra momskompensasjon og regnskapsoppstillinger til styrearbeid og regler for utdeling. Lotteri- og stiftelsestilsynet og KPMG ønsker med dette seminaret å gi en oversikt og innsikt i gjeldende regelverk, og vil også komme inn på enkelte endringer vi ser komme.