(Dampen)

Alle virksomheter risikerer å få bokettersyn fra skattemyndighetene, både avgifts- og skattemessig. KPMG Law Advokatfirma AS bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret.