(Oslo, KPMG Huset)

Alle bedrifter risikerer bokettersyn fra Skatteetaten. Hva er kontrollørene interesserte i å sjekke, hvordan forbereder du deg og hva er bedriftens plikter og rettigheter? KPMG Law bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret, og med etterfølgende tvisteløsning i skatteklagenemnda og ved domstolene.


Er din bedrift klar over de nye reglene? Er deres HR avdeling forberedt på de administrative utfordringene som venter?


Kursdeltakere skal få økt effekt av kategoristyring


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Introducing participants to SAP user interface, security concepts, internal controls, and P2P/O2C modules.


HR inviterer til en introduksjon av Performance Development prosessen og opplæring i støtte -og dokumentasjonsverktøyet MyPD.


En liten time om trollet i esken - Skao muligheter av trusler!


Agenda kommer


Hva er viktige suksesskriterier for å skape nødvendig innovasjon og fornyelse og hva kreves av ledelsen og de ansatte?


En oppsummering av Microsoft Ignite


I forbindelse med Lederundersøkelsen 2018 har vi hatt gleden av å ha samtaler med 27 fremtredende, norske næringslivsledere om hvordan teknologiskiftet påvirker de og hvilke ledelsesutfordringer det bringer med seg. I en serie frokostseminarer setter vi et utvalg av disse temaene på agendaen og lar noen av de lederne vi snakket med selv utdype.


Hva kan offentlige og private virksomheter lære av hverandre? Velkommen til frokostseminar om innovasjonsledelse i offentlig sektor!


Invitasjon til intern markering. Vi serverer tapas og bobler!