(Oslo, KPMG Huset)

Alle bedrifter risikerer bokettersyn fra Skatteetaten. Hva er kontrollørene interesserte i å sjekke, hvordan forbereder du deg og hva er bedriftens plikter og rettigheter? KPMG Law bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret, og med etterfølgende tvisteløsning i skatteklagenemnda og ved domstolene.


Er din bedrift klar over de nye reglene? Er deres HR avdeling forberedt på de administrative utfordringene som venter?


Kursdeltakere skal få økt effekt av kategoristyring


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Introducing participants to SAP user interface, security concepts, internal controls, and P2P/O2C modules.


HR inviterer til en introduksjon av Performance Development prosessen og opplæring i støtte -og dokumentasjonsverktøyet MyPD.


En liten time om trollet i esken - Skao muligheter av trusler!


Agenda kommer


Hva er viktige suksesskriterier for å skape nødvendig innovasjon og fornyelse og hva kreves av ledelsen og de ansatte?


En oppsummering av Microsoft Ignite


I forbindelse med Lederundersøkelsen 2018 har vi hatt gleden av å ha samtaler med 27 fremtredende, norske næringslivsledere om hvordan teknologiskiftet påvirker de og hvilke ledelsesutfordringer det bringer med seg. I en serie frokostseminarer setter vi et utvalg av disse temaene på agendaen og lar noen av de lederne vi snakket med selv utdype.


Hva kan offentlige og private virksomheter lære av hverandre? Velkommen til frokostseminar om innovasjonsledelse i offentlig sektor!


Fullbooket. Pålogging via KPMGs videokonferanseutstyr/videorom: Ring direkte til Auditoriets virtuelle rom.


Vi holder kurs i vår foretrukne salgsmetodikk MarketEDGE. Temaet for opplæringen vil være "Strategic Selling" og er beregnet på de som ikke har gjennomført slik trening tidligere. Theresa Akwaboah (KPMG Way, EMA) vil holde kurset og ta oss gjennom metodikken, som også benyttes av KPMG Globalt. Dette vil gi økt kompetansenivå og er en verdifull investering i ditt teams accountarbeid.


Ny personopplysningslov og GDPR trådte i kraft 20. juli 2018, men mange lurer på hva man kan forvente fremover, og hva man bør jobbe videre med.


Den største regelendringen for utenlandske arbeidstakere på lang tid trer i kraft 1. januar 2019. Hva betyr dette for deg og din virksomhet?


Fullbooket Presentasjonsteknikk og budskapsformidling


Vær med og vær dommer i generalprøven på finalekonkurransen for sesongens finalister i The Factory sin akselerator


I forbindelse med Topplederundersøkelsen 2018 har vi hatt gleden av å ha samtaler med 27 fremtredende, norske næringslivsledere om hvordan teknologiskiftet påvirker dem og hvilke ledelsesutfordringer det bringer med seg. I en serie frokostseminarer setter vi et utvalg av disse temaene på agendaen og lar noen av de lederne vi snakket med selv utdype.


Fra 2019 innføres nye strengere regler for rabattordninger i arbeidsforhold. Vi belyser temaet på frokostseminar 24. januar hvor våre skatteeksperter gir en innføring i de nye reglene.


testestetest


Et frokostmøte med erfaringsdeling og praktiske tips om hvordan man kan gå frem for å automatisere og ta i bruk kunstig intelligens.


Mye står på en CFOs agenda og CFO-ens rolle er i endring. Hvordan blir selskapets strategi og virksomhetsstyring påvirket av digitalisering og ny teknologi og hva betyr det for CFO-områdets rolle? Tradisjon tro får du sjeføkonom Øystein Dørums forrykende oppsummering av makroøkonomiske trender som påvirker norsk økonomi og næringsliv


With the first quarter of 2019 behind us, this seminar will give us a chance to reflect on the accuracy of the risk picture thus far, assess the direction for the rest of the year, and address the relevance of these risks for Norwegian companies.


KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til seminar 1. april 2019 hvor vi vil se nærmere på konsekvensene av Brexit for norske virksomheter.


Sammen med Microsoft og OBOS deler vi innsikt og eksempler på hvordan medlemsorganisasjoner kan benytte Dynamics for å skape bedre kundeopplevelser og økt verdi for organisasjonen.


Hvilke vurderinger bør offentlig sektor foreta før de velger skyen?


VI gir deg innsikt i verdiene man kan skape med kunstig intelligens, hvilke teknologiske veivalg som er relevante, og hvilke muligheter AI gir for å oppnå mer effektiv drift, konkurransefortrinn og en bedre kundeopplevelse.


Fullbooket