(Oslo, KPMG Huset)

Alle bedrifter risikerer bokettersyn fra Skatteetaten. Hva er kontrollørene interesserte i å sjekke, hvordan forbereder du deg og hva er bedriftens plikter og rettigheter? KPMG Law bistår kunder fra hele landet ved bokettersyn og avgrensede kontroller fra skattekontoret, og med etterfølgende tvisteløsning i skatteklagenemnda og ved domstolene.


Er din bedrift klar over de nye reglene? Er deres HR avdeling forberedt på de administrative utfordringene som venter?


Kursdeltakere skal få økt effekt av kategoristyring


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Introducing participants to SAP user interface, security concepts, internal controls, and P2P/O2C modules.