(Scandic Ørnen)

Et næringsliv i utvikling og endring. Internasjonal endring og teknologisk utvikling skaper nye utfordringer for næringslivet. Må vi omstille, hva må omstilles, og hvordan?