(KPMG Bergen, Kanalveien 11, 5068 Bergen)

30.08

Hvor god er du og din organisasjon til å håndtere cyberrisiko? Har du oversikt over hvilke sikkerhetskrav ulike regelverk stiller til din virksomhet og hvilken informasjon som virkelig trenger beskyttelse? Og hva skjer når informasjonen blir del av de nye digitaliserte arbeidsprosessene og tjenestene? Bli med på frokostseminar med KPMG og lær hvordan cyberrisiko kan håndteres slik at dine verdier og ditt omdømme beskyttes samtidig som relevant regelverk etterleves.


Hvordan vil fremtidens økonomifunksjon se ut, og er det riktig at robotene tar jobbene våre? Vi ser på på praktiske eksempler og erfaringer gjort fra andre kunde på hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan være nyttig for deg og din bedrift."


03.10

Gjennomgå rettsutvikling og status etter at GDPR har trådt i kraft. Hva kan virksomheter nå forvente seg? Hva må man passe på å gjøre nå?


Vi ser på muligheter og fallgruver i regelverket.


Fast eiendom er en bransje med en rekke regnskaps- og skattemessige problemstillinger. I dette kursets del 1 gjennomgås de mest sentrale problemstillingene, i tillegg til de områdene hvor vi opplever at det er mest usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling. I kursets del 2 rettes fokus mot avgiftsmessige problemstillinger, et regelverk som blir stadig mer komplekst. I kurset gjennomgås både nyheter og fokus på områder med som ofte er særlige problemområder.


Norske virksomheter er ikke alltid kjent med hva de toll- og avgiftsmessige konsekvensene av handel over landegrensen kan medføre. KPMG Law Advokatfirma AS inviterer til et fagseminar hvor vi ser nærmere på enkelte sider av slike transaksjoner.


Vi ser på hva som rører seg i ERP-markedet. Er tankegangen bak dagens ERP-løsninger fremtidsrettet eller kommer vi til å se et skifte i hvordan innholdet i en moderne ERP-løsning leveres?